لیست جزوات

عنواندرستاریخ درج
pdf کاربرد رایانه در برقکاربرد رایانه در برق25 آذر 1395
pdf برنامه نویسی کامپیوتر(مهندسی نقشه کشی و معماری)برنامه نویسی کامپیوتر(مهندسی نقشه کشی و معماری)20 آذر 1395
pdf برنامه نویسی شی گرا(مهندسی IT)برنامه سازی شبکه ( کاردانی )20 آذر 1395
pdf برنامه نویسی گروه برق - کارشناسیبرنامه نویسی گروه برق - کارشناسی19 آذر 1395
rar برنامه سازی جبرانیبرنامه سازی جبرانی17 آذر 1395
doc تجارت الکترونیکتجارت الکترونیک12 آذر 1395
rar سیستمهای خبره(کارشناسی)سیستمهای خبره12 آذر 1395
pdf برنامه نویسی مقدماتی (کاردانی)برنامه نویسی مقدماتی 12 آذر 1395
rar کنترل پروژه(کارشناسی)کنترل پروژه11 آذر 1395
rar برنامه سازی شبکهبرنامه سازی شبکه ( کاردانی )11 آذر 1395
ocx پروژه پایانیبرنامه سازی شبکه ( کاردانی )10 آذر 1395
pdf کارگاه برنامه نویسی تحت وب(کاردانی)کارگاه برنامه نویسی تحت وب(کاردانی)6 آذر 1395
rar برنامه نویسی تجت وب(کارشناسی)برنامه نویسی تجت وب(کارشناسی)6 آذر 1395
doc پیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیکپیاده سازی مدلهای تجارت الکترونیک6 آذر 1395
pdf هوش مصنوعیهوش مصنوعی6 آذر 1395
pdf برنامه نویسی مقدماتی (کاردانی)جزوه درس برنامه نوییسی مقدماتی(کاردانی)6 آذر 1395
pdf جزوه درس کارگاه سیستم عاملبرنامه سازی شبکه ( کاردانی )6 آذر 1395
pdf کارگاه مبانی اینترنت ()کاردانیکارگاه مبانی اینترنت ()کاردانی6 آذر 1395
pdf کاربرد رایانه (کاردانی مکانیک)کاربرد رایانه (کاردانی مکانیک)6 آذر 1395
×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم