ارسال شده در 26 آذر 1395 توسط صفایی
نمرات اعلام شده از 20نمره منظور گردیده است .......
نام و نام خانوادگینمره
امداد یاسمن18.5
دهقانی طاهره20
رنجبر گلشواری فهیمهغ
زعیمی حلوان خدیجه18.5
شهسواری ایوب0
عزیزپور الهام 15
ماندگار رحیمغ
جنگ فریب علیغ
درختی زاده طیبه غ


ارسال دیدگاه

×
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم